• vizuelni identiteti
  • vizuelni identiteti 2

Vizuelni identiteti

Vizuelni identitet je skup svih aspekata koji kompaniju, ili organizaciju, predstavlja kroz sva sredstva komunikacije i to ne samo prema klijentima, partnerima i investitorima, nego i prema vlastitim zaposlenima. Uopšteno, vizuelni identitet izražava karakteristike kompanije kao i njene vrednosti i ambicije u poslovanju.

Vizuelni identitet osigurava nekoj kompaniji, ili organizaciji, njenu "prepoznatljivost". Za gotovo sve kompanije, kao i neprofitne organizacije, od vitalnog je značaja da što više ljudi zna koje su njene osnovne delatnosti.

Logotipi

Logotip je grafički znak koji predstavlja obeležje kompanije, proizvoda ili usluge koje ona nudi. Logotip može biti predstavljen u obliku slova, simbola ili njihovom kombinacijom.

Logotip ima veoma značajnu ulogu u vizuelnom identitetu proizvoda ili kompanije. Dobro dizajniran logo spada u vodeći deo svakog dobrog marketinga.

Logotip mora biti jednostavan, originalan, upečatljiv i lak za pamćenje.

Nakon informativnog razgovora tokom kojeg smo se upoznali sa vašom kompanijom/firmom kao i poslom kojim se bavite, za vas dizajniramo dva različita rešenja logotipa (logo, zaštitni znak) i nakon toga vi birate jedan. U slučaju da se dogodi da vam nijedan ne odgovara, uradićemo još dva.

U trenutku kada budete zadovoljni sa ponuđenim, eventualno vršimo manje korekcije i krećemo u izradu finalnog rešenja.

Rezultat je originalan i unikatan logotip, koji se isporučuje u vektorskom i rasterskom formatu, a koji je pogodan i spreman za štampanje na svim površinama i u svim dimenzijama.line

Kontakt: 069 10 10 199